Privacybeleid

Privacyverklaring Jongsma Kalkbestrijding

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jongsma Kalkbestrijding kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jongsma Kalkbestrijding, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Jongsma Kalkbestrijding verstrekt. Jongsma Kalkbestrijding kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Waarom Jongsma Kalkbestrijding gegevens nodig heeft

Jongsma Kalkbestrijding verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, dit kan telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post). Daarnaast kan Jongsma Kalkbestrijding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het leveren van een product en/ of dienstverlening.

Hoe lang Jongsma Kalkbestrijding gegevens bewaart

Jongsma Kalkbestrijding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Jongsma Kalkbestrijding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Jongsma Kalkbestrijding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jongsma Kalkbestrijding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Jongsma Kalkbestrijding maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jongsma Kalkbestrijding bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jongsma Kalkbestrijding te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jongsma Kalkbestrijding heeft hier geen invloed op. Jongsma Kalkbestrijding heeft Google geen toestemming gegeven om via Jongsma Kalkbestrijding verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar , Jongsma Kalkbestrijding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging Jongsma Kalkbestrijding

Jongsma Kalkbestrijding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jongsma Kalkbestrijding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jongsma Kalkbestrijding op via . www.kalkbestrijding.nl is een website van Jongsma Kalkbestrijding.

Jongsma Kalkbestrijding is als volgt te bereiken:
Adres : Allersmastraat 4a 9716 AT Groningen
Telefoon : +31 613 902 503
E-mailadres :
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 73425729