Werking

Kalk blijft in water, maar is niet langer schadelijk!

Werking

Kalk blijft in water, maar is niet langer schadelijk!

“CNA” Digitale absorptiecontrole – unieke technologie

D-CALC beschikt over de unieke CNA technologie. Deze technologie zorgt voor een optimale werking waardoor het apparaat zich continue en automatisch aanpast op de:
Waterhardheid
Waterconsumptie (stroomsnelheid)
Temperatuur
Leidingdiameter
Type leiding
Bestaande kalkaanslag

D-CALC genereert EMG-impulsen (elektromagnetische golven) die op het water worden overgedragen. De impulsen zorgen voor kristallisatie van de in water opgeloste calcium- en magnesiumionen. Daarmee stimuleren ze de kristalstructuur dusdanig, zodat calciumcarbonaatkristallen zich niet langer op de binnenwanden van de leiding vormen. De “CNA” – technologie is speciaal ontwikkeld om automatisch rekening te houden met schommelingen in bovengenoemde factoren. Gezien het feit dat deze niet constant zijn (bijvoorbeeld waterconsumptie varieert gedurende de dag), vraagt dit om nauwkeurige aanpassing van de behandelingsparameters. Door deze gepatenteerde technologie worden de behandelingsparameters automatisch afgesteld op het type leiding, consumptiegewoonten en de reeds bestaande kalkaanslag.

Zuivering van bestaande kalkaanslag

Bestaande kalkafzetting in leidingen en apparatuur zal geleidelijk verdwijnen. De impulsen werken fysisch in op de vorming van calciumcarbonaatkristallen in water, waardoor ze zich dus niet meer kunnen afzetten op de wanden. Elke temperatuurwijziging in het water doet de buis uitzetten of krimpen, waardoor microbarsten ontstaan in de kalksteenlaag. Zonder behandeling zouden deze barsten dichtgaan door het ontstaan van nieuwe kalksteenlagen. Dankzij de behandeling van D-CALC kunnen deze barsten niet dichtgaan. Door de mechanische inwerking van de verschillende uitzettingen, worden de barsten steeds groter en brokkelt de kalkaanslag geleidelijk af, dat met de water stroming wordt meegenomen.